• manban@kku.ac.th
  • 089-7144598

อุตสาหกรรม : ธุรกิจนำเข้าสินค้าอุปโภค-บริโภค

อุตสาหกรรม : ธุรกิจนำเข้าสินค้าอุปโภค-บริโภค

ฟิลลิป มอร์ริส (ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของฟิลลิป มอร์ริส อินเตอร์เนชั่นแนล อิงค์ (PMI) เป็นผู้นำในธุรกิจนำเข้าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ มีวัฒนธรรมองค์กรที่ยอดเยี่ยมและมุ่งสร้างสิ่งที่ดีให้กับสังคม ภารกิจหลักของทางบริษัทคือคือการจัดการกับผลกระทบของการสูบบุหรี่ที่มีต่อสุขภาพและการสร้างอนาคตใหม่ด้วยผลิตภัณฑ์ไร้ควัน (Smoke-free product) ซึ่งเป็นทางเลือกที่ดีต่อผู้บริโภค

นอกจากนี้ทางฟิลลิป มอร์ริส ได้เล็งเห็นความสำคัญของสภาพแวดล้อมในการทำงาน ดังนั้นออฟฟิศจึงถูกออกแบบให้ตรงกับไลฟ์สไตล์ของพนักงาน นอกจากนี้ ทางบริษัทยังให้สวัสดิการต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์และบัตรเติมน้ำมันสำหรับฝ่ายขาย ประกันสุขภาพและประกันชีวิต ตลอดจนการทำงานจากนอกสถานที่

ศรีกรุงโบรคเกอร์ รับสมัครตัวแทนขายประกันรถ ร่วมธุรกิจประกันภัยทั่วประเทศ