• manban@kku.ac.th
  • 089-7144598

ธุรกิจค้าปลีกและอสังหาริมทรัพย์

กลุ่มเซ็นทรัล เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจค้าปลีก ห้างสรรพสินค้า โรงแรม ที่พักอาศัย ตลอดจนร้านอาหารชั้นนำที่มีสาขาทั้งในและนอกประเทศ มีประวัติยาวนานกว่า 70 ปี โดยในต้นปี พ.ศ. 2493 คุณเตียง จิราธิวัฒน์ และปัจจัยสู่ความสำเร็จคือ ความเป็น “ผู้ริเริ่ม” หลากหลายนวัตกรรมให้กับอุตสาหกรรมค้าปลีกของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นการนำเข้าเครื่องสำอางแบรนด์ดังระดับโลก การให้บริการลูกค้าอย่างสมบูรณ์แบบครบวงจร รวมถึงการนำรูปแบบแนวทางการสื่อสารทางการตลาดมาใช้ในธุรกิจค้าปลีกเป็นแห่งแรกในประเทศไทย

ศรีกรุงโบรคเกอร์ รับสมัครตัวแทนขายประกันรถ ร่วมธุรกิจประกันภัยทั่วประเทศ