• manban@kku.ac.th
  • 089-7144598

ธุรกิจค้าปลีกและอสังหาริมทรัพย์

กลุ่มเซ็นทรัล เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจค้าปลีก ห้างสรรพสินค้า โรงแรม ที่พักอาศัย ตลอดจนร้านอาหารชั้นนำที่มีสาขาทั้งในและนอกประเทศ

Thai Airways : การบินไทย

ธุรกิจสายการบินที่ให้การบริการขนส่งผู้โดยสาร สินค้า พัสดุภัณฑ์ และไปรษณียภัณฑ์ โดยทำการขนส่งเชื่อมโยงเมืองหลักของประเทศไทยไปยังเมืองต่าง ๆ

อุตสาหกรรม : ธุรกิจค้าปลีก-ส่ง

บริษัทผู้ดำเนินธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven โดยได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Right) ซึ่งมีแผนขยายสาขาเพิ่มขึ้นปีละ 600 สาขา

อุตสาหกรรม : การสื่อสารและโทรคมนาคม

ดีแทค เป็นบริษัทที่ดำเนินงานด้านโทรคมนาคมยักษ์ใหญ่ที่มีภาพลักษณ์ของความทันสมัย มีเป้าหมายที่จะเป็น Digital Brand อันดับหนึ่งของประเทศไทย

อุตสาหกรรม : ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์

ลอรีอัล ปารีส เป็นกลุ่มบริษัทที่ดำเนินธุรกิจความงามระดับโลกมายาวนาน แตกแขนงเป็นแบรนด์เครื่องสำอางและเวชสําอางชื่อดังมากมาย โดยดำเนินงานภายใต้พันธกิจ

อุตสาหกรรม : ธุรกิจนำเข้าสินค้าอุปโภค-บริโภค

ฟิลลิป มอร์ริส (ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของฟิลลิป มอร์ริส อินเตอร์เนชั่นแนล อิงค์ (PMI) เป็นผู้นำในธุรกิจนำเข้าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ

ศรีกรุงโบรคเกอร์ รับสมัครตัวแทนขายประกันรถ ร่วมธุรกิจประกันภัยทั่วประเทศ