• manban@kku.ac.th
  • 089-7144598
News Photo

รายได้จากการขายเอง

ระดับสมาชิกที่สามารถขายสินค้าประกันภัย

ต้องมีบัตรนายหน้าประกันวินาศภัยเท่านั้น

...

รายได้จากการขายเอง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

1. ขายสินค้าประกันภัย
โดยไม่แนะนำให้สมัครสมาชิก

- ทำใบเสนอราคาให้ลูกค้า ปรับส่วนลดตามความเหมาะสม รายได้ตรงส่วนนี้คือ รายได้ค่าคอมมิชชั่น

2. ขายสินค้าประกันภัย
โดยแนะนำสมัครสมาชิก (แผนการตลาด MGM)

- ทำใบเสนอราคาให้ลูกค้า ปรับส่วนลดตามมาตรฐานของสมาชิกระดับ 6 รายได้ตรงส่วนนี้คือ รายได้จากแผนการตลาด MGM

สมาชิกระดับ 6 (Member) ไม่มีบัตรนายหน้า

ไม่สามารถส่งงานเข้าโค๊ดตัวเองได้ ต้องส่งงานเข้าโค๊ดผู้แนะนำที่มีบัตรนายหน้าเท่านั้น ไม่สามารถสะสมยอดขายเฉลี่ย 3 เดือนเพื่อปรับระดับตำแหน่งได้
ตัวอย่างสมาชิกระดับ 6

- 12% (ส่วนลดมาตรฐาน) + 0% (ค่าตำแหน่ง) = 12% (ค่าคอมมิชชั่น หรือ ส่วนลดสมาชิก)

...


 

สมาชิกระดับ 1 - 5 (Business Member) มีบัตรนายหน้า

สะสมยอดขายเฉลี่ย 3 เดือนเพื่อปรับระดับได้

ตัวอย่างสมาชิกระดับ 5

- 12% (ส่วนลดมาตรฐาน) + 3% (ค่าตำแหน่ง) = 15% (ค่าคอมมิชชั่น หรือ ส่วนลดสมาชิก)

...

ตัวอย่างสมาชิกระดับ 4

- 12% (ส่วนลดมาตรฐาน) + 4% (ค่าตำแหน่ง) = 16% (ค่าคอมมิชชั่น หรือ ส่วนลดสมาชิก)

...

ตัวอย่างสมาชิกระดับ 3

- 12% (ส่วนลดมาตรฐาน) + 5% (ค่าตำแหน่ง) = 17% (ค่าคอมมิชชั่น หรือ ส่วนลดสมาชิก)

...

ตัวอย่างสมาชิกระดับ 2

- 12% (ส่วนลดมาตรฐาน) + 6% (ค่าตำแหน่ง) = 18% (ค่าคอมมิชชั่น หรือ ส่วนลดสมาชิก)

 

...

ตัวอย่างสมาชิกระดับ 1

- 12% (ส่วนลดมาตรฐาน) + 7% (ค่าตำแหน่ง) = 19% (ค่าคอมมิชชั่น หรือ ส่วนลดสมาชิก)

 

...

ตัวอย่าง เอกสารส่วนลดมาตรฐาน % ของสมาชิกระดับ 6 (Member)

- ส่วนลดมาตรฐาน % แต่ละบริษัทประกันภัยไม่เท่ากัน และมีการเปลี่ยนแปลงทุก ๆ เดือน
- ส่วนลดมาตรฐาน % มีเปลี่ยนแปลงทุก ๆ เดือน ขอเอกสารได้จากผู้แนะนำ หรือเจ้าหน้าที่ศรีกรุงโบรคเกอร์

...

ตัวอย่าง ตารางค่าตำแหน่ง % ของสมาชิกระดับ 1 - 5 (Business Member)

- ค่าตำแหน่ง % ในแต่ละเดือนไม่มีการเปลี่ยนแปลง นอกจากการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของบริษัท

...

แชร์ข่าวนี้

ความคิดเห็น

ศรีกรุงโบรคเกอร์ รับสมัครตัวแทนขายประกันรถ ร่วมธุรกิจประกันภัยทั่วประเทศ